รถคันนี้ ส่งน้าค่อม สู่สวรรค์(ทะเบียน)

VDOรถคันนี้ ส่งน้าค่อม สู่สวรรค์(ทะเบียน)