สิ้น สมเด็จพระวันรัต มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 85 ปี ศิษยานุศิษย์สุดโศกเศร้า

สิ้น สมเด็จพระวันรัต มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 85 ปี ศิษยานุศิษย์สุดโศกเศร้า

สิ้น สมเด็จพระวันรัต มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 85 ปี ศิษยานุศิษย์สุดโศกเศร้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.